ייעוץ וטיפול בחברות עתירות נכסים

עירונית מבצעת עבור חברות ובתי עסק עתירי נכסים את כל הפעולות הנדרשות לצורך מעקב, בדיקה והפחתה של החיובים.

להלן רשימה חלקית

 • הזנת כל נתוני החיוב לתוכנה של חברתנו המאפשרת מעקב וטיפול יעיל בחיובים
 • מדידת נכסים לצורך בדיקת החיובים והפחתתם
 • תכנון מס עירוני לצורך הפחתה מרבית של נטל המס
 • עדכון העירייה בדבר שינוי מחזיקים
 • בדיקת חיובי ארנונה ואישור תשלומים
 • איתור שטחים שאינם ברי חיוב בארנונה
 • טיפול בהשגת פטורים
 • הכנת השגות
 • בדיקת תדפיסי מחשב העירייה, הצמדה וריבית
 • חוות דעת להליכי גישור
 • בחינת חלופות חיוב שונות
 • ליווי משא ומתן עם הרשויות המקומיות
 • קבלת אישורים לצורך רישום בטאבו

צוות העובדים בחברה זוכה להצלחות רבות עבור לקוחותינו בזכות מומחיותו ובקיאותו רבת השנים והיכרותו את תחום המיסוי המוניציפאלי על בוריו.