הפחתת ארנונה

אצלנו יעמדו לרשותכם מיטב המומחים אשר יבצעו עבורכם את מכלול השלבים הנדרשים לצורך בדיקה והפחתת חיוב הארנונה שלכם, על הצד הטוב ביותר:

אנו נבחן את החיוב עצמו אל מול צו הארנונה וקובעי המס הרלוונטיים.

נבדוק את שטחי הנכסים שלכם (ללא כל עלות נוספת).

נציג את מסקנותינו בכתב.

נמשיך לפעול עד להשגת תוצאות מכסימאליות.

נוודא כי החיוב הופחת בפועל (במחשבי הרשות), לרבות הפרשי הצמדה וריבית

את השירותים הללו (וכן שירותים נוספים) תקבלו על בסיס הצלחה בלבד, כאחוזים מחיסכון.

מהי ארנונה?

תחילתו של מס הארנונה עוד בתקופת המנדט הבריטי – אז כל רשות מקומית חיברה לעצמה את צו הארנונה וקבעה בעצמה כיצד ישלם כל עסק או אדם פרטי. מצב זה אפשר לרשויות המקומיות חופש כמעט מוחלט בקביעת הארנונה שהוטלה, וכך, רשויות הרשו לעצמן לעשות שינויים נרחבים בכל שנה, "הקפיצו תעריפים" וערכו תהפוכות נוספות ככל העולה על רוחן.

בשנת 1993 נחקק חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג -1992, אשר חולל רפורמה של ממש בתחום. במסגרת החוק נקבעו מונחים אחידים לכל הצווים, נקבעו שיעורים מרביים ומזעריים שימושים השונים ונקבעו כללים אחידים להנחות ופטורים. בנוסף, הוגבלה סמכותן של הרשויות, ולמעשה נאסרו כל שינויים בצווי הארנונה, למעט שינויים חריגים בכפוף לאישור שרי הפנים והאוצר. כך הוכשרה הקרקע למגוון רחב של טענות אשר ניתן להעלות כנגד חיובים אשר מקורם בשינויים שאינם תקינים.

בדיקה והפחתת ארנונה

מכיוון שחיוב הארנונה מושתת על מכפלת שטח בתעריף נתון, חיוב יתר יכול לנבוע מחישוב לקוי של שטח הנכס או מתעריף שאינו מתאים. הבדיקה חייבת, לכן, לכלול התייחסות לשטח הנכס לצורכי הארנונה, בדיקת התעריף והשוואתו לתעריפים השונים הרשומים בצו, ובדיקה של הצו עצמו. כן יש להתחשב בעדכונים אשר כל הזמן זורמים מהשטח.