הפחתת אגרות שילוט

אגרות השילוט נגבות לצורך מימון שירות של הסדר ופיקוח הרשות המקומית על שלטים המוצבים בשטחיה. שיעורן נקבע לפי גודל, מיקום וסוגי השלטים. בעל עסק המציב במקום העסק שלו שלט, נדרש לשלם מדי שנה אגרת רישיון שילוט. פקודת העיריות מסמיכה את הרשות המקומית לקיים בתחומה, בין היתר, פיקוח על הצגת מודעות ושלטים. הרשות המקומית מוסמכת להתקין חוקי עזר שמטרתם להסדיר את ההצגה של מודעות ושלטים, והיא מוסמכת לקבוע הוראות בדבר אגרות, דמי השתתפות או היטלים לצורך קיום השירותים. העירייה מוסמכת להטיל בחוק עזר חובת תשלום, בין היתר של אגרת שילוט.

הרשות מגדירה, במסגרת חוק העזר, מהו שלט ומהי מודעה, שיחויבו באגרת שילוט. יחד עם זאת תעריפי אגרת השילוט נתונים לשיקול דעתה, ללא זיקה אמיתית בין התשלום לשיעור ההוצאות בגין השירותים הניתנים בגינו. בפועל, התשלום שאמור לממן פיקוח ובקרה על שילוט עלול לשמש גם למימון הוצאות אחרות של הרשות…

המחלוקות על אגרות השילוט סובבות סביב מאפייני השלט עצמו כמו גם סביב מיקומו (האם הוא מוצב בשטח המוגדר כ-"מרחב ציבורי" או כ-"מרחב פרטי", לתחומי איזו רשות הוא שייך ועוד).

אצלנו יעמדו לרשותכם מיטב המומחים אשר יבצעו עבורכם את מכלול השלבים הנדרשים לצורך בדיקה והפחתת אגרות השילוט שלכם, על הצד הטוב ביותר.

את השירותים הללו (וכן שירותים נוספים) תקבלו על בסיס הצלחה בלבד, כאחוזים מהחיסכון.